Contacts

Адреса: вулиця Миколи Шепелєва, 3, Київ

Час роботи: з 8:30 до 17:00

Телефон: 095 327 7970, 067 180 3196 - приймальна комісія, 067 181 7652 - приймальня директора, 067 181 0104 - відділ кадрів

E-mail: buro@kvpubd.kiev.ua

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

М(Ц)К «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» - спрямована на підготовку фахівців з організації та моделювання власного бізнесу, створення та розвитку стартапів, ведення ефективної  підприємницької діяльності в різних сферах економіки, зокрема в торгівлі та біржовій діяльності  з використанням традиційних та новітніх методів (інтернет-трейдинг, електронна комерція та ін.) та набуттям практичних навичок роботи на платформах фондових, валютних і товарних бірж. Учні вивчають комплекс дисциплін з питань організації та управління бізнесом, торговельної та комерційної діяльності. Випускники отримують теоретичні знання та практичні навички організації та ефективного провадження власної справи і бізнес-проектів, а ще це конкурентоспроможні фахівці у багатьох сферах, адже дана спеціальність має широкий спектр застосування: від матеріального виробництва – до сфери послуг, від приватного бізнесу – до транснаціональних корпорацій.

Методична робота даної сфери покликана формувати, розвивати, удосконалювати протягом всього періоду навчання такі компетенції:

Знання:

 • з аналізу, планування та організації підприємницької та торгівельної діяльності в сучасних умовах;
 • з прогнозування, розробки стратегії та розвитку власної справи у сферах виробництва, посередництва та надання послуг;
 • з надання якісних послуг та здійснення операційна на товарних біржах;

Уміння:

 • формувати і обробляти необхідну інформаційну базу щодо зовнішнього та внутрішнього середовища за певним видом економічної діяльності;
 • визначати особистісні, групові та ситуативні можливості для здійснення ефективного управлінського впливу керівника-лідера в підприємницькій діяльності;
 • проведення ділових переговорів та оформлення договорів;

Навички:

 • з виявлення та обґрунтування пріоритетних напрямків та організації власного бізнесу;
 • прийняття ефективних підприємницьких рішень на внутрішніх та зовнішніх ринках;
 • організації торгівельної діяльності та діяльності в сфері надання послуг;
 • у сфері застосування комп’ютерних технологій для підтримки прийняття рішень в процесі організації та планування власної справи;
 • організація біржових операцій;

Комунікаційні здібності:

 • з роботи в команді та співробітництва;
 • з аргументування власної позицію;
 • при спілкуванні з іноземними партнерами;

Самостійність і відповідальність:

 • при ухваленні рішень щодо організації та ведення власної справи;
 • при застосовуванні знань, вмінь і навичок в процесі майбутньої підприємницької діяльності.

Як ми можемо сприяти тому, щоб у нашій країні з'явилася помітна кількість людей, схильних займатися унікальним виробництвом? Почати необхідно з освіти!

Саме завдяки освіті ініціативність перетвориться на особливий підприємницький світогляд та світосприйняття; творчість – на здатність до самоосвіти, самовдосконалення, роботи над своїм особистим та професійним розвитком; рішучість – на виявлення та виваження ризиків, на здатність нести відповідальність не тільки за себе, а й за інших;  авантюризм й інтуїція перетвориться на професіоналізм!

 

ПРОДОВЖУЄМО НАВЧАТИСЯ....

18 жовтня в групі №14 було проведено заняття з виробничого навчання на тему "Організаційно-правова база для регулювання туристичної діяльності". Учням було проведено вступний інструктаж з даної теми і видана картка завдань  - розробити договір з тимчасоваго розміщення. Учні в електронному вигляді здали розроблену документацію майстру з виробничого навчання. На заключному інструктажі було підведено підсумки з виконаної роботи

В понеділок 11.10.2021 в групі 14 було проведено заняття з виробничого навчання на тему "Туристична діяльність, як об'єкт правового регулювання". З учнями було проведено вступний інструктаж по темі уроку, на якому було розглятуно основні поняття, що стосуються організації туристичної діяльності, права та обов'єязки субєктів та об'єктів туристичної діяльності. Після цього учні самостійно виконування завдання по даній темі.

 

 

27.09.2021 майстром виробничого навчання Лєбєдєвою Тетяною Петрівною було проведено онлайн-урок виробничого навчання з учнями групи 14 - агенти з організації туризму. Було розглянуто тему "Закон України "Про туризм", як спеціальний нормативно-правовий акт". Учні знайомились зі структурою закону, основними поняттями та темами, які в ньому розкрито та дізнались які питання регулює.

 

 

 

Навчання триває!

22.04.2021р. викладач Н.В. Кваша провела он-лайн урок для учнів групи № 24 з дисципліни «Технології». Учні більш детально вивчили тему «Художньо-конструкторський аналіз». Далі буде…

 

 

Ні! Я жива! Я буду вічно жити! Я в серці маю те, що не вмирає!

 

 

 

 

 

16.11.2020 керівники групи 35 Юлія Пузій та Євгенія Грищенко  провели виховну годину учнями на тему: "Толерантність у сучасному світі" до Міжнародного дня толерантності. Метою було сформувати  в учнів поняття толерантності, стимулювати їх уяву у пошуках власного розуміння толерантності, розвивати навички спілкування з іншими людьми на основі принципів  доброзичливості, терпимості, щирості, чесності. Переглянули короткометражний мультфільм про толерантність "Тамара" та соціальний ролик "Не слідуй стереотипам!" , і зробили разом відповідні висновки.